Privacyverklaring

Fit Female Academy hecht veel waarde aan privacy. We verwerken uitsluitend gegevens die nodig zijn voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig met informatie om volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de daaropvolgende dienstverlening van Fit Female Academy. Hierin wordt beschreven welke gegevens door ons worden verzameld, waar deze voor worden gebruik en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel gedeeld kunnen worden. Als er vragen zijn over ons privacyverklaring mag er altijd contact opgenomen worden via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

Fit Female Academy
Pastoor van Spaandonkstraat 20
4813 BS Breda
info@fitfemaleacademy.nl
KVK: 80870600
https://www.fitfemaleacademy.nl
+31620981858

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fit Female Academy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, producten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

IP-adres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Locatiegegevens

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen

Internetbrowser en apparaat type

Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fit Female Academy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere mails

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Om goederen en/of diensten bij je af te leveren

Fit Female Academy analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Fit Female Academy volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Fit Female Academy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fit Female Academy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fit Female Academy verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Jouw gegevens worden niet verstrekt aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of dit wettelijk verplicht is. De derde partijen waar ik (mogelijk) jouw gegevens aan hebben verstrekt, zijn:

WordPress

Elementor

Recatchpa V3

Mollie

Google

Zoom

Mailblue/Activecampaign

Huddle

PostNL

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je mag altijd bij De Krachtige Vrouw om inzage vragen in de gegevens die van jou zijn opgeslagen. Je kunt deze gegevens ook doen aanpassen of verwijderen. Dit kan door contact op te nemen via de eerder genoemde contactgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fit Female Academy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de eerder genoemde contactgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Fit Female Academy kan niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van of in dienst voor Fit Female Academy) tussen zit.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten op bepaalde plekken links naar andere websites. Fit Female Academy is niet verantwoordelijk voor het privacy- en cookiebeleid dat geldt voor de websites van derden.

Marketingdoeleinden

Tijdens workshops, trainingen, events en andere online/offline activiteiten kunnen foto’s of video’s gemaakt worden voor marketingdoeleinden. Bij inschrijving ga je akkoord met beeldmateriaal, tenzij anders gemeld. Voor dit publieke gepubliceerd wordt, zullen we altijd contact opnemen voor extra toestemming.

Meer informatie

Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.